Mời quý khách đăng nhập để sử dụng dịch vụ OnPhim

1. Nếu Quý khách chưa đăng ký dịch vụ, hãy soạn:

- Soạn DK gửi tới 9164 (2.000đ/ngày)

- Soạn DK PHIM7 gửi tới 9164 (10.000đ/tuần)

- Soạn DK PHIM30 gửi tới 9164 (20.000đ/tháng)

- Soạn TT gửi tới 9164 (3.000đ/ngày)

2. Hủy Dịch Vụ

- Soạn HUY (PHIM1,PHIM7,PHIM30,TT) gửi tới 9164

- Chú ý : Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày hoặc 45 ngày

3. Lấy lại mật khẩu

- Soạn MK gửi tới 9164

4. Hướng dẫn dịch vụ

- Soạn HD gửi tới 9164

5. Kiểm tra dịch vụ

- Soạn KT gửi tới 9164