Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
1. Phương thức sử dụng nội dung, tiện ích của dịch vụ

    - Qua SMS: đăng ký, hủy gói cước, tra cứu, trợ giúp
    - Qua Website/wapsite: Đăng ký, hủy gói cước; Xem; quản lý tài khoản cá nhân; 

2. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ
2.1 Đăng ký dịch vụ

- Khách hàng có thể thực hiện đăng ký theo các cách sau:
    + Cách 1:Đăng ký qua SMS
       * Bước 1: Soạn tin nhắn DK gửi 9164 
       Ví dụ: Đăng ký gói ngày, soạn DK gửi 
9164 .

TTGói Dịch vụĐăng ký
1Gói ngàyDK gửi 9164 
2Gói tuầnDK PHIM7 gửi 9164 
1Gói thángDK PHIM30 gửi 9164 

       * Bước 2: Sau khi soạn cú pháp đăng ký xong, khách hàng cần soạn tin nhắn để xác nhận đăng ký dịch vụ thành công gửi 9164  để chính thức sử dụng dịch vụ. Soạn Y gửi 9164  để xác nhận. Nếu KH không soạn tin nhắn xác nhận trong vòng 30 phút, yêu cầu đăng ký sẽ bị hủy bỏ.

    + Cách 2: Đăng ký qua Wapsite
       * Bước 1: Truy cập http://onphim.vn chọn mục Đăng ký, chọn gói cước muốn đăng ký.
       - Đối với khách hàng sử dụng wifi và máy tính, hiển thị hướng dẫn cú pháp đăng ký trên màn hình, khách hàng bắt buộc phải nhắn tin đăng ký và lấy mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. 
       - Đối với các khách hàng sử dụng EDGE/3G/4G: Sau khi click vào 1 gói cước thì link đến trang xác thực đăng ký của MobiFone. 
       * Bước 2: Khách hàng nhấn vào xác nhận SMS, Giao diện giao diện đăng ký tập trung chạy lệnh Javascript bật giao diện nhắn tin SMS trên Smartphone, điền sẵn nội dung cú pháp xác nhận đăng ký + đầu số dịch vụ (như kịch bản xác nhận SMS) để Khách hàng gửi tin.Khách hàng thực hiện gửi tin để đăng ký dịch vụ thành công.

2.2 Sự dụng tính năng chính của dịch vụ

- Xem Phim: khách hàng có thể xem trực tiếp qua web/wapsite của dịch vụ.
- Qua SMS

STTGói dịch vụChu kỳCú pháp chính
Đăng kýHủy
1

Gói ngày

01 ngàyDK HUY PHIM1
2Gói tuần01 ngàyDK PHIM7HUY PHIM7
3Gói tháng01 ngàyDK PHIM30HUY PHIM30
4Tra cứu thông tin hướng dẫnHD
5Lấy mật khẩu truy cập Wapsite, websiteMK
6Truy vấn gói cước đang sử dụngKT2.3 Hủy dịch vụ

- Qua SMS: Khách hàng có thể hủy gói dịch vụ theo cách sau:
    + Bước 1: Soạn tin nhắn HUY Têngói gửi 
9164 (Tên gói: Ngày: PHIM1 , Tuần: PHIM7 , Tháng: PHIM30).
    + Bước 2: Hệ thống thông báo kết quả hủy dịch tới khách hàng qua SMS.
- Hủy qua wapsite, website
    + Bước 1: Truy cập vào http://onphim.vn và đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ hoặc thông qua kết nối 3G/4G của MobiFone.
    + Bước 2: Chọn mục Cá nhân hoặc Tài khoản.
    + Bước 3: Chọn gói dịch vụ, chọn Hủy và xác nhận việc hủy dịch vụ.
- Gói cước của quý khách sẽ tự động huỷ sau 30 ngày gia hạn dịch vụ không thành công.