Bạn đang sử dụng 3G/GPRS để kết nối internet

Bạn đang sử dụng Wifi để kết nối internet

Vui lòng sử dụng 3G/GPRS hoặc Đăng Nhập để tiếp tục sử dụng dịch vụ.


Hướng dẫn đăng ký và hủy dịch vụ:

1. Đăng Ký

Với SMS

Bạn soạn tin nhắn với cú pháp:

- Soạn DK gửi tới 9164 (2.000đ/ngày)
- Soạn DK PHIM7 gửi tới 9164 (10.000đ/tuần)
- Soạn DK PHIM30 gửi tới 9164 (20.000đ/tháng)


Với Wapsite

Chú ý: Phải sử dụng 3G/GPRS

2. Hủy Dịch Vụ

- Soạn HUY (PHIM1,PHIM7,PHIM30) gửi tới 9164
- Chú ý : Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày hoặc 45 ngày

3. Lấy lại mật khẩu

- Soạn MK gửi tới 9164

4. Hướng dẫn dịch vụ

- Soạn HD gửi tới 9164

5. Kiểm tra dịch vụ

- Soạn KT gửi tới 9164